วิธีขอพรให้เป็นจริง

รวย หวยออนไลน์

วิธีขอพรให้เป็นจริง ทำได้ง่ายมาก เพียงทำตาม ดังนี้
1. ให้ทำเฉพาะกลางคืน และต้องเป็นคืนที่มีดวงดาวจำนวนมาก
2. ห้ามทำกลางวัน เพราะช่วงกลางวันจะมีดวงอาทิตย์บดบังดวงดาว ทำให้พรที่ขอจะไม่เป็นจริง เพราะถูกบดบังจากสิ่งอื่น
3. ให้ขอพรเพียงเดียว และต้องเป็นพรอันบริสุทธิ์ ไม่ข้องเกี่ยวกับสิ่งชั่วร้าย
4. เวลาขอพร ให้หลับตาแล้วหันไปทางทิศตะวันออก และทำใจให้สงบ
5. ท่องคาถาว่า สะรีเทเซส อะโลสพราว วันซัน (สะ-รี-เท-เซส-อะ-โล-สะ-พราว-วัน-ซัน) แล้วตามด้วยพรที่ขอ
6. จากนั้นให้เพ่งมองดูดาวดวงดวงใดดวงหนึ่ง แล้วอธิษฐานขอให้พรสมหวัง
7. ทำแบบนี้ติดต่อกัน 3 คืน แล้วจะสมหวัง

หวยออนไลน์
Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *